Na Zletu veljajo pravila, ki se jih je potrebno držati, zato si jih natančno preberite in si jih zapomnite.

• Na Zletnem prostoru je pitna vsa voda, razen jezerske. Voda za tuširanje je mrzla.
• Za umivanje lahko uporabljate le mila, ki jih zagotovi organizator ali pa svoja mila na naravni osnovi.
• Zajtrk in večerja bosta postrežena v jedilnici na "Vrhu". Jedilnica sprejme približno 450 oseb hkrati, zato bo delitev obrokov potekala v več izmenah. Kosila bodo v obliki "lunch paketov", ki jih boste lahko prevzeli v času kosila.
• Za delitev hrane bo 5 delilnih mest, od teh bo eno posebej označeno za prehrambne posebnosti. Na obrok morate prinesti svoj pribor in posodo, ki ga boste lahko umili v bližini jedilnice. Za pomivanje (lastne) posode bomo zagotovili detergent na naravni osnovi.
• Zletni prostor bo varovan 24/7. Za osebne predmete ne odgovarjamo. Zapuščanje zletnega prostora ni možno, razen v okviru vaših zadolžitev ali v primeru izrednih dogodkov.
• Šotor prve pomoči se nahaja na "Vrhu". Označen je z belo zastavo in rdečim simbolom.
• Evakuacijsko območje je označeno z zeleno zastavo in belim simbolom. V primeru sirene za nesrečo ali nevarnost se mirno premaknite proti najbližji evakuacijski točki.
• Na plaži bo reševalec iz vode prisoten med 9.00 in 19.00. Jezero ima okoli 24 stopinj. Bodite previdni!
• WC-ji se nahajajo na treh mestih zletnega prostora. Na vseh treh lokacijah bodo tudi pisoarji in pumpice za razkuževanje rok.
• Info točka se nahaja na "Vrhu". Na Info točki boste lahko dobili mnogo informacij. Tam bo tudi škatla za izgubljeno in najdeno ter polnilnica elektronskih naprav.
• Zlet bomo poskušali preživeti s čim manj odpadki, zato boste lahko v kantini dobili pijačo samo v svoj lonček ali čutaro.
• Okoli vratu morate ves čas nositi rutko in ID (razen pod tušem in v šotoru :)).
• Kurjenje ognjev je na Zletnem prostoru prepovedano oziroma je dovoljeno le na za to določenih prostorih.
• V amfiteatru se med prireditvijo zaradi varnosti posedite le v označen koridor.
• Tišina na taboru velja med 23:30 in 7:00, da lahko zagotovimo primeren počitek udeležencem in osebju.
• Vsi člani voda so se dolžni seznaniti s pogoji ravnanja in bivanja na Zletu ter upoštevati navodila vodstva Zleta in pristojnih Zletnih služb.
• Vnos in posedovanje nožev in orodja ter nevarnih pripomočkov je dovoljen pod pogojem, da so ti namenjeni izvajanju programskih aktivnosti. V primeru nepravilne uporabe nevarnega predmeta, bo le-ta zadržan do konca taborjenja.
• Prepovedan je vnos strelnega orožja, hladnega orožja, solzivca ali naprav, ki oddajajo električni naboj.
• Vnos, uživanje in posedovanje alkoholnih pijač ter drog je na zletnem prostoru strogo prepovedano.
• Za udeležence je kajenje prepovedano. Za vodnike je kajenje nezaželeno, vendar dovoljeno v posebej določeni kadilnici.
• Osebje in vodniki na Zletu so dolžni skrbeti za osebno higieno ter higieno skupnih prostorov. V primeru slabega počutja ali bolezenskih znakov, se nemudoma zglasite v 24-urni zdravniški službi, v kateri bo delovala tudi služba »Varni pred nevarnostjo – Safe from harm«.
• Osebje in vodniki spoštujejo zasebnost vsakega posameznika. Obiski tujih šotorov niso zaželeni, saj nastaja tveganje odtujitve osebnega premoženja. Denarnice, telefone in druge vredne stvari pospravite iz vidnega mesta. V primeru pogrešitve osebnega premoženja, se vodnik oglasi pri varnostni službi.
• Odgovornost vsakega člana osebja in vodnika na Zletu je zagotavljanje varnega okolja pred kakršnimikoli zlorabami. Vsak je dolžan zlorabo ali sum takoj prijaviti vodstvu Zleta. Več o tem v dokumentu »Varni pred nevarnostjo – Safe from harm«

Pomembne telefonske številke:
• Zdravniška služba: 041 745 931 (Maja Batinič)
• Vodja varnosti: 040 170 821 (Rok Franc)
• Rediteljska služba: 040 315 276 (Žiga Udir)

Pomagajo nam