POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Da boste pridobili ?im ve? informacij smo vam pripravili nekaj pogosto zastavljenih vpršanj. ?e vašega vprašanja ni na seznamu, cost nam ga lahko zastavite na elektronski naslov zlet2017@taborniki.si.

 

Ali bo na Zletu 2017 bivak?

DA. Zlet se bo za?el s trodnevnim pohodnim bivakom.