PROGRAM

Program ZLET-a je zasnovan drugače kot program na poletnem taboru. Razdelili smo ga na 5 večjih delov in sicer na pohodni bivak, ki bo trajal dva dneva in pol, kjer boste spoznavali širšo okolico Velenja skupaj s svojim vodom, na skupne aktivnosti, kjer želimo, da vsi udeleženci dobijo enako izkušnjo, dopoldanske interesne aktivnosti, kjer si bo vsak udeleženec ob prijavi izbral tematiko, ki jo bo nato skupaj z do devetimi drugimi udeleženci, ki so izbrali enako tematiko, 4 dni raziskoval, popoldanske izbirne aktivnosti, kjer želimo z večjim naborom aktivnosti poskrbeti za pestrost in zabavo ter večerni program, kjer bo prav tako na voljo več možnosti, med katerimi bo lahko izbiral vsak posameznik.

Vsakemu udeležencu želimo na ta način ponuditi kar največ svobode, da ZLET doživi, kot si sam želi. V svojem vodu, s katerim se je udeleženec prijavil na ZLET, bo torej skupaj hodil na pohodnem taboru, na zletnem prostoru pa bo z njimi spal in jedel. popoldanskih aktivnosti se vod lahko udeležuje skupaj, ni pa to potrebno. Prav svoboda in možnost odločanja o svoji izkušnji ZLET-a se nam zdita izredno pomembna, pri čemer želimo slediti ideji Programa za mlade in postaviti zgled za prihodnje akcije za to starostno skupino.

 

Prvi trije dnevi Zleta bodo potekali v obliki pohodnega tabora, nato pa se bodo udeleženci zbrali na zletnem prostoru v Velenju. Tam bodo vodi organizirani v celice (4 vodi v eno celico), le-te v podtabore, podtabori pa v tabor.

Program bo obravnaval aktualne tematike: podnebne spremembe, revščina in neenakost, vse večja hitrost sveta in zdravje mladih, rešitve na obzorju. Razdeljen bo v naslednje sklope:

a. dvo in pol dnevni pohodni bivak,
b. dan, ki bo namenjen ozaveščanju mladih skozi debate, igre, okrogle mize in predstavitve,
c. daljše dopoldanske delavnice, kjer udeleženci v manjših skupinah izvajajo izbrano aktivnost (mini projekt),
d. krajše popoldanske delavnice, kjer udeleženci spoznajo različne vsebine, se zabavajo in družijo (walk-in),
e. otvoritvena in zaključna slovesnost ter večerni programi,
f. zadnji dan z veliko igro in skupno akcijo.