RAZPIS

RAZPIS ZLETA 2017

PRIJAVE udeležencev za ZLET 2017 so možne do začetka julija 2017. Cenejše prijave so do 15. 4. 2017,  do takrat so tudi možne prijave za prostovoljno osebje. Prosimo vas, da se prijavite do aprila, da bomo lahko lažje planirali in načrtovali ZLET 2017.

razpis-zlet-2017

Spodaj so priloženi  dokumenti, ki s jih preberite pred samo prijavo. V kolikor imate kašno vprašanje glede razpisa, Pravil ravnanja in pogojev obnašanja nam pišite na zlet2017@taborniki.si.

 

pravila-ravnanja-in-pogoji-bivanja

Tabornino se vplačuje v celotnem znesku na udeleženca in za vse udeležence iz rodu skupaj. Tabornino nakaže rod na transakcijski račun ZTS, številka transakcijskega računa SI56 0201 0001 4142 372, sklic: 00 10401 + davčna številka rodu. Hkrati mora rod na posebnem obrazcu sporočiti na sedež ZTS obrazložitev vplačanega zneska.

IzracunZletneTabornine2017-rod (popravljena)

Ob prijavi prostovoljnega osebja mora načelnik rodu podpisati spodnjo izjavo. V izjavi naj navede vse člane rodu, ki so se prijavili za člane prostovoljnega osebja. Fotografijo podpisane in ožigosane izjave pošljite na  zlet2017@taborniki.si. Prijava prostovoljnega osebja je veljavna ob prejetju podpisane izjave.

Izjava načelnika