Napotki za prijavo

Vsi pogoji za prijavo so opredeljeni v razpisu. Za vsakega prijavljenega posameznika je potrebno ob oddaji prijave priložiti tudi izjavo o seznanjenosti s pravilnikom ravnanj in pogoji udeležbe, ki mora biti podpisana s strani posameznega udeleženca in s strani načelnika oziroma starešine rodu.

Pred oddajo elektronske prijave za člane voda zato preberi razpis in si priskrbi skene/fotografije natisnjenih in izpolnjeni ter podpisanih prijavnih obrazcev za vse člane. Prav tako poskrbi, da imaš pri sebi za skene/fotografije podpisanih Izjav načelnika ali starešine in udeleženca za vse prijavljene posameznike.

V Razpisu so opredeljeni tudi pogoji in roki za vplačila tabornin. Rodove naprošamo, da na tem obrazcu na sedež ZTS posredujete obrazložitev vplačanega zneska. 

Prijava

Mogoče so izključno prijave s strani rodov (individualnih prijav za udeležbo posameznih članov ne sprejemamo). Obrazec izpolni vodnik oziroma predstavnik rodu za vsak prijavljen vod (do 9 udeležencev in 1 vodnik) posebej.

Prijavnica za vod

Podatki o vodu

Podatki o udeležencih - članih voda

Prijaviš lahko do 9 članov voda
Spol
Naslov
Naslov
ulica in hišna številka
stavba, stanovanje ali druga opomba
Poštna številka
Kraj
Država
Omejitve glede hrane
Zdravstvene omejitve
Zdravstvene posebnosti člana, ki so lahko potencialno nevarne (kot npr. alergije ali druge oblike bolezenskih stanj) pri udejstvovanju v aktivnostih na akciji)
Prosimo, napiši, če nam želiš ob prijavi še karkoli sporočiti.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov
Maximum upload size: 67.11MB
Maximum upload size: 67.11MB

Podatki o vodniku

Če prijavljaš več kot 5 članov voda, je potrebno prijaviti tudi vodnika
Spol
Naslov
Naslov
ulica in hišna številka
stavba, stanovanje ali druga opomba
Poštna številka
Kraj
Država
Omejitve glede hrane
Zdravstvene omejitve
Zdravstvene posebnosti člana, ki so lahko potencialno nevarne (kot npr. alergije ali druge oblike bolezenskih stanj) pri udejstvovanju v aktivnostih na akciji)
Prosimo, napiši, če nam želiš ob prijavi še karkoli sporočiti.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov
Maximum upload size: 67.11MB
Maximum upload size: 67.11MB

Pomembne informacije!

Udeležence in vodnike prijavi rod – če želiš na zlet, se zato obrni na svojega vodnika ali načelnika!

Odštevamo do roka za prijavo:

0
mes
:
0
dni
:
0
ur
:
0
min
:
0
sek