Napotki za prijavo

Vsi pogoji za prijavo so opredeljeni v razpisu. Za vse prijavljenega udeležence v vodu je potrebno ob oddaji prijave priložiti tudi s strani načelnika oziroma starešine rodu podpisan dokument »IZJAVA NAČELNIKA ALI STAREŠINE ZA UDELEŽBO NA 16. ZLETU ZTS – CERKNO 2022«.

Pred oddajo elektronske prijave za člane voda zato preberi razpis in si priskrbi skene/fotografije natisnjenih in izpolnjeni ter podpisanih prijavnih obrazcev »PRIJAVNICA NA ZLET« in podpisanih izjav udeleženca »IZJAVA UDELEŽENCA ZA UDELEŽBO ZLETU, s katero vsak udeleženec potrdi seznanjenost s pravilnikom ravnanj in pogoji udeležbe. Skene/fotografije teh dokumentov potrebuješ jih za vsakega udeleženca posebej. Prav tako poskrbi, da imaš pri sebi tudi sken/fotografijo podpisane izjave načelnika ali starešine »IZJAVA NAČELNIKA ALI STAREŠINE ZA UDELEŽBO NA 16. ZLETU ZTS – CERKNO 2022«, na katerem morajo biti našteti vsi prijavljeni udeleženci iz voda in vodnik.

V Razpisu so opredeljeni tudi pogoji in roki za vplačila tabornin. Rodove naprošamo, da na tem obrazcu na sedež ZTS posredujete obrazložitev vplačanega zneska.

Prijava

Mogoče so izključno prijave s strani rodov (individualnih prijav za udeležbo posameznih članov ne sprejemamo). Obrazec izpolni vodnik oziroma predstavnik rodu za vsak prijavljen vod (do 9 udeležencev in 1 vodnik) posebej.

Prijavnica za vod

Podatki o vodu

Podatki o udeležencih - članih voda

Prijaviš lahko do 9 članov voda
Spol
Naslov
Naslov
ulica in hišna številka
stavba, stanovanje ali druga opomba
Poštna številka
Kraj
Država
Omejitve glede hrane
Zdravstvene omejitve
Zdravstvene posebnosti člana, ki so lahko potencialno nevarne (kot npr. alergije ali druge oblike bolezenskih stanj) pri udejstvovanju v aktivnostih na akciji)
Prosimo, napiši, če nam želiš ob prijavi še karkoli sporočiti.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Maximum file size: 67.11MB

Maximum file size: 67.11MB

Podatki o vodniku

Če prijavljaš več kot 5 članov voda, je potrebno prijaviti tudi vodnika
Spol
Naslov
Naslov
ulica in hišna številka
stavba, stanovanje ali druga opomba
Poštna številka
Kraj
Država
Omejitve glede hrane
Zdravstvene omejitve
Zdravstvene posebnosti člana, ki so lahko potencialno nevarne (kot npr. alergije ali druge oblike bolezenskih stanj) pri udejstvovanju v aktivnostih na akciji)
Prosimo, napiši, če nam želiš ob prijavi še karkoli sporočiti.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Maximum file size: 67.11MB

Maximum file size: 67.11MB

Izjava načelnika ali starešine

Maximum file size: 67.11MB

Pomembne informacije!

Udeležence in vodnike prijavi rod – če želiš na zlet, se zato obrni na svojega vodnika ali načelnika!

Odštevamo do roka za prijavo:

0
Years
:
0
mes
:
0
dni
:
0
ur
:
0
min
:
0
sek